Search results

  1. Het derde nummer van Trefpunt Economie is volledig gewijd aan het Wetboek van economisch recht Het eerste ontwerp van Wetboek De evolutie van het ontwerp van Wetboek van economisch recht Draagwijdte en
  2. Het tweede nummer van Trefpunt Economie bevat 5 artikels: Energieprijs en energiearmoede Le SEC 95 - Une exploration de la comptabilité nationale Studie export - Hoe kan het buitenland bijdragen tot
  3. Gocarts moeten voldoen aan de het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten. Dit Wetboek stelt dat alle producten en diensten die op de markt worden gebracht of