Search results

  1. De afdeling Veiligheid van de FOD Economie is de toezichthoudende autoriteit voor de Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (CPR). In die hoedanigheid voert ze permanente controles uit op
  2. Als toezichthoudende overheid voor de Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), voert de afdeling Veiligheid op permanente basis controles uit op bouwproducten die onder geharmoniseerde
  3. Doel van de campagne Deze campagne had als doel om de veiligheid en de conformiteit van hoge kinderstoelen die op de markt aangeboden worden, te controleren en erover te waken dat de niet-conforme en/of
  4. Doel van de campagne Deze campagne kadert in een Europees project genaamd REF-10, gecoördineerd door ECHA, het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (European Chemicals Agency). Hoewel dit een
  5. Doel van de campagne Het doel van de nationale campagne was de veiligheid en de conformiteit van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die bescherming bieden tegen “covid” op de Belgische markt te
  6. In 2022 controleerde de FOD Economie elektrische steps met zadel die aan de Belgische kust verhuurd worden. De campagne onderzocht de naleving van de verplichtingen voor de verhuur en de veiligheid van de