Search results

  1. De barometer meet de evolutie van verschillende indicatoren gelieerd aan de digitale wereld en belicht de specifieke aandachtspunten van ons land, zowel de sterke als de zwakke punten op dat gebied. De