Search results

  1. ENOVER is een overleggroep die de samenwerking op het vlak van energie tussen de federale en gewestelijke regeringen versterkt en afgevaardigden samenbrengt van de vier energie-administraties en de vier
  2. Artikel 1 van de wet van 9 februari 1981 houdende de voorwaarden voor export van kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische gegevens, stelt een commissie in die advies geeft over de
  3. In het tiende nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Big data en statistiek: om het kwartier een volkstelling Verder in dit nummer: La politique industrielle de l’UE à l’heure des choix
  4. De FOD Economie heeft als opdracht te zorgen voor een competitieve, evenwichtige en duurzame werking van de goederen- en dienstenmarkt. Een van zijn vier strategische krachtlijnen bestaat erin te streven
  5. Om de beweging sneller te kunnen volgen, werd er besloten om in de eerste plaats de draagwijdte stricto sensu van dit duurzaamheidsverslag te beperken tot: het beheer van alle missies van de FOD Economie
  6. Artikel 1 van de wet van 9 februari 1981 houdende de voorwaarden voor export van kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische gegevens, stelt een commissie in die advies geeft over de