Search results

  1. In 2014 voerde de Economische Inspectie in totaal 32.700 onderzoeken uit die aanleiding gaven tot 2.841 processen-verbaal van waarschuwing en 3.816 processen-verbaal. 19.561 onderzoeken betroffen de