Search results

  1. Deze gids is opgesteld door de FOD Economie in samenwerking met de raam-en deursector. De gids dient ter ondersteuning van marktdeelnemers bij het aanbrengen van de CE-markering en het opstellen van de
  2. Gids bestemd voor regelgevende overheden Het komt regelmatig voor dat de overheden regelgevingsteksten opstellen waarin zij de na te leven technische voorschriften moeten bepalen. De beleidsmakers