Search results

  1. De sectorale prestaties op het vlak van concurrentievermogen kunnen sterk verschillen. Daarom besteedt de FOD Economie, als aanvulling op de “Boordtabel van het Belgische concurrentievermogen” die
  2. Het "Sectoraal panorama" heeft tot doel om, op basis van officiële statistieken, de sectorale prestaties in België in kaart te brengen. Het is relevant voor onze traditionele stakeholders. De publicatie is
  3. Er bestaat een verband tussen de bedrijfsgrootte en de geneigdheid tot export. Maar ook voor de kmo’s heeft internationalisering duidelijke voordelen in termen van omzet, tewerkstelling en innovatie
  4. Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters vroeg aan de FOD Economie om de economische impact van de terreurdreiging in kaart te brengen. Ten gevolge van de terreuraan-slagen in Parijs op 13