Search results

  1. De belangrijkste thema's die in de gids aan bod komen, zijn de volgende: Over welke intellectuele-eigendomsrechten hebben we het? (Hoofdstuk I) Is een contract vereist? Wie bezit de rechten bij afwezigheid
  2. In 2019 heeft de Controledienst met name de volgende acties uitgevoerd: aanpassing van het rekeningschema 2018 op basis van het koninklijk besluit van 22 december 2017; follow-up van de controle van de
  3. Het activiteitenverslag van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) biedt het publiek een algemeen overzicht van de projecten en activiteiten die in 2019 werden uitgevoerd, geïllustreerd met