Search results

  1. Algemene context België wordt als kleine en open economie sneller beïnvloed door schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met minder uitgesproken internationale handel. Door een analyse van
  2. In juni 2019 kwamen de Europese Unie en de Mercorsur-landen (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) tot een akkoord omtrent de reikwijdte en de inhoud van hun handelsverdrag. In de komende maanden
  3. In het 22e nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Het Belgisch Nationaal Contactpunt, een centrale speler voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Verder in dit nummer: Fapetro : Fonds
  4. Nieuwe producten en technologische innovaties geven elke dag een nieuw gezicht aan deze enorme markt en ze vormen een uitdaging voor onze administratie, verantwoordelijk voor het toezicht erop. Onze manier
  5. In de Europese verordening 765/2008 wordt aan de lidstaten opgelegd om aan de Commissie, de andere lidstaten en de consumenten de nationale structuur inzake markttoezicht kenbaar te maken en te informeren
  6. De recente conjunctuurontwikkelingen tonen aan dat de jaarlijkse bbp-groei in 2019 relatief goed was (+1,7 % tegenover +1,8 % in 2018), onder impuls van de binnenlandse vraag zonder voorraden. Bovendien