1. Dit rapport stelt de resultaten voor van een controlecampagne voor branddekens. Het doel van deze campagne was na te gaan of de branddekens effectief voorzien zijn van de waarschuwing “ongeschikt voor
  2. U heeft net een overeenkomst ondertekend. U heeft in principe de voorwaarden van deze overeenkomst "gelezen en goedgekeurd". U moet nu de voorwaarden respecteren. Maar weet u voor hoelang u zich verbonden
  3. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal van 2016 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  4. De Economische Inspectie lanceerde in 2015 opnieuw een ruime waaier aan initiatieven om de correcte naleving van de economische regelgeving te waarborgen. Dit jaarverslag biedt u een gedetailleerde kijk op
  5. n dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2016 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  6. Deze brochure werd opgesteld op basis van de wetgeving die sinds 1 januari 2005 van kracht is. Zij houdt rekening met de informatie die de FOD Economie bij de consumenten heeft ingezameld. Ze heeft als