Search results

  1. Belmed is een instrument dat ter beschikking wordt gesteld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie aan de consumenten en de ondernemingen. Via Belmed kunnen consumentengeschillen buiten de