Search results

  1. Dit rapport stelt de resultaten voor van een controlecampagne voor branddekens. Het doel van deze campagne was na te gaan of de branddekens effectief voorzien zijn van de waarschuwing “ongeschikt voor
  2. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal van 2016 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  3. De Economische Inspectie lanceerde in 2015 opnieuw een ruime waaier aan initiatieven om de correcte naleving van de economische regelgeving te waarborgen. Dit jaarverslag biedt u een gedetailleerde kijk op
  4. n dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2016 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  5. Deze brochure werd opgesteld op basis van de wetgeving die sinds 1 januari 2005 van kracht is. Zij houdt rekening met de informatie die de FOD Economie bij de consumenten heeft ingezameld. Ze heeft als
  6. Inflatie in 2015 Het jaarverslag 2015 van het Prijzenobservatorium toont de evolutie van de consumptieprijzen van goederen en diensten. In dit verslag wordt de inflatie in België vergeleken met de inflatie