Search results

  1. Dit rapport stelt de resultaten voor van een controlecampagne voor branddekens. Het doel van deze campagne was na te gaan of de branddekens effectief voorzien zijn van de waarschuwing “ongeschikt voor
  2. Verslag van de activiteiten van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid in 2015.
  3. Dit rapport stelt de Belgische resultaten voor van een Europese campagne van kindersteps die gecoördineerd werd door PROSAFE met de financiële steun van de Europese Commissie. Zowel speelgoedsteps als
  4. De dienst Nationale Standaarden biedt de economische en wetenschappelijke actoren in België de volgende diensten aan: Kwaliteit verzekeren via een rechtstreekse verbinding tussen het precisietoestel of de