Search results

  1. Bent u aan het bouwen of renoveren? Neem alle kansen te baat om van uw project een succes te maken! Twee gouden regels: bereid uw project goed voor en kies een betrouwbare aannemer. Weet u niet zeker waar
  2. De FOD Economie stelt u editie 2023 voor van het jaarverslag Belmed, het platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen. Dit platform verstrekt informatie over alternatieve
  3. Doel van de campagne Deze campagne kadert in een Europees project genaamd REF-10, gecoördineerd door ECHA, het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (European Chemicals Agency). Hoewel dit een
  4. Goed kijken. Goed eten. Juiste keuzes maken om een bewuste consument te worden Deze folder is een samenvatting van de voornaamste punten van de wettelijke bepalingen over de etikettering van levensmiddelen
  5. Praktische fiches om consumenten en bedrijven bewust te maken van de meest voorkomende vormen van bedrog en oplichting.