Search results

  1. Dit rapport heeft een dubbele doelstelling: het analyseren van het huidige kader voor het uitvoeren van strategische investeringen in Europa en het voorstellen van aanbevelingen voor de toekomst.