Search results

  1. 2015 was een belangrijk jaar voor de beheersvennootschappen van auteurs- en naburige rechten. Zo was dit het eerste jaar waarop het koninklijk besluit van 25 april 2014 van toepassing was, waardoor de
  2. De stimulatie van innovatie en creativiteit is van cruciaal belang om te concurreren in de kenniseconomie. Intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien spelen een belangrijke rol bij de stimulatie van