Search results

  1. De Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten is een onderdeel van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie. Het opstellen van het
  2. Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de
  3. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal 2015 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  4. Belac brochure: Accreditatie: een middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen en de veiligheid van de consumenten te verzekeren
  5. Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst zelf beschouwd worden. De standpunten in deze brochure
  6. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2014 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het