Search results

  1. Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de
  2. Het zevende nummer van Trefpunt Economie is gewijd aan Le « Mieux légiférer » et le programm e REFIT de la Commission européenne : une chance pour la gouvernance de l’UE ? Ook in dit nummer: De Visie 2020
  3. Nu België een langetermijnvisie (2050) inzake duurzame ontwikkeling heeft bepaald, wenste de FOD Economie de aandacht te vestigen op de troeven van de Belgische bedrijven die bekroond werden als «
  4. Een van de specifieke kenmerken van de FOD is de verscheidenheid van zijn bevoegdheden, waarvan de gemeenschappelijke noemer nochtans het dagelijkse leven van elke burger, consument, ondernemer of
  5. Locaties voor zandwinning op land zijn steeds moeilijker te vinden. Zowel in België als in de buurlanden is zeezand daardoor een interessant alternatief. Sinds de jaren ’70 neemt het aandeel van het
  6. Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de