Search results

  1. 2015 was een belangrijk jaar voor de beheersvennootschappen van auteurs- en naburige rechten. Zo was dit het eerste jaar waarop het koninklijk besluit van 25 april 2014 van toepassing was, waardoor de
  2. De Economische Inspectie lanceerde in 2015 opnieuw een ruime waaier aan initiatieven om de correcte naleving van de economische regelgeving te waarborgen. Dit jaarverslag biedt u een gedetailleerde kijk op
  3. Artikel 1 van de wet van 9 februari 1981 houdende de voorwaarden voor export van kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische gegevens, stelt een commissie in die advies geeft over de
  4. Verslag van de activiteiten van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid in 2015.
  5. De FOD Economie heeft als opdracht te zorgen voor een competitieve, evenwichtige en duurzame werking van de goederen- en dienstenmarkt. Een van zijn vier strategische krachtlijnen bestaat erin te streven
  6. Inflatie in 2015 Het jaarverslag 2015 van het Prijzenobservatorium toont de evolutie van de consumptieprijzen van goederen en diensten. In dit verslag wordt de inflatie in België vergeleken met de inflatie