Search results

  1. Elk jaar meet de barometer het verloop van verschillende indicatoren en wijst hij op de sterke en zwakke punten van ons land in de digitale wereld. In deze achtste Barometer van de informatiemaatschappij
  2. In de barometer van de informatiemaatschappij zijn een aantal indicatoren betreffende ICT (Informatie en Communicatie Technologie) opgenomen. Deze indicatoren worden onderverdeeld in negen rubrieken
  3. In de barometer van de informatiemaatschappij zijn een aantal indicatoren betreffende ICT (Informatie en Communicatie Technologie) opgenomen. Deze indicatoren worden onderverdeeld in negen rubrieken
  4. Deze barometer verschaft ook een beeld van de ontwikkeling die de informatiemaatschappij in België doormaakt, en licht de essentiële Europese doelstellingen toe die zijn vastgesteld in het kader van de
  5. ICT is nu een integraal onderdeel van ons dagelijkse leven. Ze is alomtegenwoordig op de werkplek en wordt ook in toenemende mate elders gebruikt, met name voor interacties tussen individuen onderling en
  6. ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven, kijk maar naar het veelvuldige gebruik van smartphones en tablets. Ook dit jaar maakt de Barometer van de informatiemaatschappij deel uit van het