Search results

  1. In het 11de nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: De Economische Inspectie en guidance Verder in dit nummer: Sciences et réglementation des nanoparticules : un mariage de raison De
  2. ​​Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de
  3. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal van 2016 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  4. In het tiende nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Big data en statistiek: om het kwartier een volkstelling Verder in dit nummer: La politique industrielle de l’UE à l’heure des choix
  5. n dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2016 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  6. In een economische omgeving die wordt gekenmerkt door mondialisering en door een exponentiële groei van de internationale handel, vervult het concurrentievermogen een belangrijke rol in de economie. De