Search results

  1. Deze Europese campagne kadert in de gecoördineerde activiteiten rond productveiligheid (Coordinated Activities on the Safety of Products) CASP 2019, gefinancierd door de Europese Commissie. De campagne
  2. De Europese controlecampagne batterijen kadert in de gecoördineerde activiteiten in verband met productveiligheid (‘Coordinated Activities on the Safety of Products’) CASP 2019, gefinancierd door de
  3. In de context van de identificatie en implementatie van synergieën startten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie een gezamenlijk project voor sectorale conjunctuuranalyses op
  4. De Europese controlecampagne van zachtgevuld speelgoed kadert in de gecoördineerde actie over de veiligheid van producten (Coordinated Activities on the Safety of Products) – CASP2019 – en werd
  5. De Europese campagne van slijmspeelgoed kadert in de Coordinated Activities on the Safety of Products – CASP2019 - gecoördineerd door de externe consultant Ernst & Young. Ze startte in juni 2019. Het
  6. Volgens experten zullen we nog een tijd met het COVID-19-virus moeten leven. We moeten dan ook maatregelen blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te