Search results

  1. De wet van 8 maart 2009, tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, voorziet dat de FOD Economie de taak van prijsobservatie en prijsanalyse voor rekening van het
  2. De belangrijkste thema's die in de gids aan bod komen, zijn de volgende: Over welke intellectuele-eigendomsrechten hebben we het? (Hoofdstuk I) Is een contract vereist? Wie bezit de rechten bij afwezigheid