Search results

  1. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het eerste kwartaal 2016 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse