Search results

  1. Vragen en antwoorden over de interpretatie van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed.
  2. Dit handboek (3de editie) van 199 pagina's verduidelijkt het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen en het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de
  3. De overgang naar IPv6 heeft een rechtstreekse impact op de ondernemingen, de overheid en alle internetgebruikers. Het uitstellen van de invoering ervan kan de concurrentiepositie van de Belgische
  4. Deze brochure is een leidraad om de uitbaters en organismen te helpen om aan de reglementering te voldoen, om een veilige dienst aan te bieden en vooral om ongevallen te voorkomen.
  5. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het eerste kwartaal 2016 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse
  6. De markt van bouwproducten is een markt van zeer gediversifieerde tussenproducten bedoeld om voornamelijk in gebouwen, bruggen en wegen te worden verwerkt. Daaronder vindt men zeer uiteenlopende producten