Search results

  1. Gids bestemd voor regelgevende overheden Het komt regelmatig voor dat de overheden regelgevingsteksten opstellen waarin zij de na te leven technische voorschriften moeten bepalen. De beleidsmakers