Search results

  1. Overzicht controleresultaten België In het kader van de Europese campagne Joint Action 2014 Fireworks II heeft de FOD Economie op de Belgische markt stalen genomen van vuurwerk om ze te controleren. Het
  2. Deze Europese campagne kadert in de Joint Action 2015 gecoördineerd door Prosafe. De cam-pagne startte in juni 2016 en loopt nog tot juni 2018. Achttien lidstaten nemen deel aan deze controlecampagne
  3. Deze Europese campagne vindt plaats in het kader van de gezamenlijke actie ("Joint Action") JA 2015, die door Prosafe wordt gecoördineerd. De campagne startte in mei 2016. De volgende landen nemen deel aan
  4. Het huidige rapport « Economische conjunctuur in de distributie – juni 2017 » werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie
  5. De voedingsmiddelen- en drankensector (C10 + C11) is een sector in expansie; beide sectoren vertegenwoordigden samen immers 15,3 % van de toegevoegde waarde van de verwerkende industrie in 2015. Zowel de
  6. Dit verslag handelt over de eerste evaluatie van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van de kleine en middelgrote ondernemingen en van de gedragscode tussen de