Search results

  1. Artikel 1 van de wet van 9 februari 1981 houdende de voorwaarden voor export van kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische gegevens, stelt een commissie in die advies geeft over de
  2. De FOD Economie heeft als opdracht te zorgen voor een competitieve, evenwichtige en duurzame werking van de goederen- en dienstenmarkt. Een van zijn vier strategische krachtlijnen bestaat erin te streven
  3. Om de beweging sneller te kunnen volgen, werd er besloten om in de eerste plaats de draagwijdte stricto sensu van dit duurzaamheidsverslag te beperken tot: het beheer van alle missies van de FOD Economie
  4. Artikel 1 van de wet van 9 februari 1981 houdende de voorwaarden voor export van kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische gegevens, stelt een commissie in die advies geeft over de
  5. Artikel 1 van de wet van 9 februari 1981 houdende de voorwaarden voor export van kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische gegevens, stelt een commissie in die advies geeft over de