Search results

  1. Het huidige rapport « Economische conjunctuur in de distributie – juni 2017 » werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie
  2. De voedingsmiddelen- en drankensector (C10 + C11) is een sector in expansie; beide sectoren vertegenwoordigden samen immers 15,3 % van de toegevoegde waarde van de verwerkende industrie in 2015. Zowel de
  3. Dit verslag handelt over de eerste evaluatie van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van de kleine en middelgrote ondernemingen en van de gedragscode tussen de