Search results

  1. De inspectiediensten van de afdeling Veiligheid van de FOD Economie namen in oktober 2021 monsters van verschillende pyrotechnische artikelen. Het doel van de campagne was tweeledig: de veiligheid en de
  2. Tijdens de periode van de eindejaarsfeesten kent de verkoop van vuurwerk aan particulieren een piek. Elk jaar organiseren de controlediensten “Controle Veiligheid Noord” (COVENO) en “Controle Veiligheid
  3. Deze Europese campagne kadert in de gecoördineerde activiteit voor productveiligheid (‘Coordinated Activity on the Safety of Products’) CASP 2021, gefinancierd door de Europese Commissie. De campagne ging
  4. Deze gids is opgesteld door de FOD Economie in samenwerking met de raam-en deursector. De gids dient ter ondersteuning van marktdeelnemers bij het aanbrengen van de CE-markering en het opstellen van de
  5. Dit strategisch plan is opgesteld voor een periode gaande van 1 januari 2022 tot het einde van de 56e legislatuur. Het plan zal van kracht blijven tot de ondertekening van een volgend strategisch plan. Het
  6. Vergelijkende tabel tussen de verschillende Koninklijke besluiten over diverse vrijetijdsactiviteiten