Search results

  1. Het AGORA-MMS-project "Monitoring van Markten en Sectoren" is een initiatief van de dienst Sector- en Marktmonitoring (SMM) binnen de Federale Overheidsdienst Economie (hierna FOD Economie genoemd). Het
  2. The AGORA-MMS project "Monitoring of Markets and Sectors" was initiated by the division Sector and Market Monitoring within the Federal Public Service Economy (FPS Economy in the sequel). It has been
  3. Le projet AGORA-MMS « Monitoring des Marchés et des Secteurs » est une initiative du service Monitoring des Secteurs et des marchés du Service public fédéral Economie (SPF Economie ci-après). Il a été
  4. Het AGORA-MMS-project "Monitoring van Markten en Sectoren" is een initiatief van de dienst Sector- en Marktmonitoring (SMM) binnen de Federale Overheidsdienst Economie (hierna FOD Economie genoemd). Het
  5. Depuis de nombreuses années, l’élevage porcin approvisionne en viande de porc notre pays ainsi que l’étranger. Il a toute son importance en Belgique. Rapporte - t – il encore quelque chose ? L’agriculteur
  6. De Belgische varkenshouderij is en blijft belangrijk. Ze voorziet binnen- en buitenland al vele jaren van varkensvlees. Maar brengt het nog iets op? Kan de landbouwer er nog van leven? Het