Search results

  1. In 2023 vierde de Europese Unie 30 jaar interne markt, een van haar grootste successen. Dankzij de interne markt is het dagelijkse leven van burgers en bedrijven gemakkelijker geworden en zijn banen en
  2. De Algemene Directie Energie van de FOD Economie heeft in 2014 een prospectieve en informatieve studie over het beheer van kernbrandstoffen opgesteld. Opgedeeld in twee volumes, heeft ze tot doel de
  3. Aardgas is een van de belangrijkste componenten van de Belgische energiemix (23,9 % van de primaire energieconsumptie in 2014) en dat zal in de komende jaren ook zo blijven. De aardgasbevoorrading is dus
  4. Aardgas is een van de belangrijkste componenten van de Belgische energiemix en dat zal in de komende jaren ook zo blijven. De continuïteit van de aardgasbevoorrading is dus een van de prioriteiten van het
  5. De studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading (prospectieve studie) 2008-2017 kadert in de continuïteit van de indicatieve programma’s die uitgewerkt werden door de Commissie voor de
  6. De Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen het jaar 2030 (prospec-tieve studie elektriciteit 2 of PSE2) volgt op de Studie over de perspectieven van elektrici-teitsbevoorrading