Search results

  1. Om de synergieën tussen de Centrale Raad voor Economie (CCE) en de FOD Economie te versterken, werd een gezamenlijk project opgezet voor de analyse per sector van het concurrentievermogen. Vicepremier en
  2. De studie werd in het Frans opgesteld. De samenvatting van de studie is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels
  3. In 2023 vierde de Europese Unie 30 jaar interne markt, een van haar grootste successen. Dankzij de interne markt is het dagelijkse leven van burgers en bedrijven gemakkelijker geworden en zijn banen en
  4. De beschikbaarheid van het juiste talent is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de biofarma-sector in België en het behouden van de huidige concurrentiepositie. In deze tweede analysecyclus levert
  5. In deze versie bouwt de studie verder op de vorige versie: alle thema’s van de eerste editie komen opnieuw aan bod, maar ditmaal worden alle onderwerpen bijkomend geanalyseerd volgens geslacht. Daarnaast
  6. De afgelopen maanden zijn de prijzen van landbouwgrondstoffen zeer sterk toegenomen. Deze stijging houdt verband met vele factoren, maar de belangrijkste zijn de gevolgen van de COVID-crisis, die sommige