Search results

  1. Vragen en antwoorden over de interpretatie van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed.
  2. Dit handboek (3de editie) van 199 pagina's verduidelijkt het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen en het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de
  3. Deze brochure is een leidraad om de uitbaters en organismen te helpen om aan de reglementering te voldoen, om een veilige dienst aan te bieden en vooral om ongevallen te voorkomen.