Search results

  1. De FOD Economie wil, samen met alle economische actoren, bouwen aan de economie van morgen. Er werd een nota aan de preformateur opgesteld om de discussies op economische vlak te verrijken en te voeden. Op
  2. De afdeling Veiligheid van de FOD Economie is de toezichthoudende autoriteit voor de Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (CPR). In die hoedanigheid voert ze permanente controles uit op
  3. Als toezichthoudende overheid voor de Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), voert de afdeling Veiligheid op permanente basis controles uit op bouwproducten die onder geharmoniseerde
  4. Deze brochure is bestemd voor het winkelpersoneel belast met het voorverpakken van producten met een variabel gewicht. Het bevat informatie over de reglementaire verplichtingen en geeft aanwijzingen hoe u
  5. In 2023 vierde de Europese Unie 30 jaar interne markt, een van haar grootste successen. Dankzij de interne markt is het dagelijkse leven van burgers en bedrijven gemakkelijker geworden en zijn banen en
  6. Brochure in verband met de procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse van een lift.