Search results

  1. Het AGORA-MMS-project "Monitoring van Markten en Sectoren" is een initiatief van de dienst Sector- en Marktmonitoring (SMM) binnen de Federale Overheidsdienst Economie (hierna FOD Economie genoemd). Het
  2. The AGORA-MMS project "Monitoring of Markets and Sectors" was initiated by the division Sector and Market Monitoring within the Federal Public Service Economy (FPS Economy in the sequel). It has been
  3. Le projet AGORA-MMS « Monitoring des Marchés et des Secteurs » est une initiative du service Monitoring des Secteurs et des marchés du Service public fédéral Economie (SPF Economie ci-après). Il a été
  4. Het AGORA-MMS-project "Monitoring van Markten en Sectoren" is een initiatief van de dienst Sector- en Marktmonitoring (SMM) binnen de Federale Overheidsdienst Economie (hierna FOD Economie genoemd). Het