Search results

  1. Het huidige rapport « Economische conjunctuur in de distributie – juni 2017 » werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie
  2. Het "Sectoraal panorama" heeft tot doel om, op basis van officiële statistieken, de sectorale prestaties in België in kaart te brengen. Het is relevant voor onze traditionele stakeholders. De publicatie is
  3. De voedingsmiddelen- en drankensector (C10 + C11) is een sector in expansie; beide sectoren vertegenwoordigden samen immers 15,3 % van de toegevoegde waarde van de verwerkende industrie in 2015. Zowel de
  4. De minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters heeft gevraagd aan de FOD Economie om de economische impact van de terroristische dreiging en de terroristische aanslagen op de Belgische economie