Search results

  1. ​​Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de
  2. Gids voor een betere naleving van de regelgeving over de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties Het doel van deze gids is om Belgische bedrijven een
  3. De studie van de sector NACE 5914 "Vertoning van films" valt binnen dit kader. Deze studie werd gerealiseerd door het Prijzenobservatorium naar aanleiding van de jaarresultaten van de horizontale screening
  4. In een economische omgeving die wordt gekenmerkt door mondialisering en door een exponentiële groei van de internationale handel, vervult het concurrentievermogen een belangrijke rol in de economie. De
  5. De sectorale prestaties op het vlak van concurrentievermogen kunnen sterk verschillen. Daarom besteedt de FOD Economie, als aanvulling op de “Boordtabel van het Belgische concurrentievermogen” die
  6. Het "Sectoraal panorama" heeft tot doel om, op basis van officiële statistieken, de sectorale prestaties in België in kaart te brengen. Het is relevant voor onze traditionele stakeholders. De publicatie is