Search results

  1. ​​Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de
  2. Dit rapport stelt de resultaten voor van een controlecampagne voor branddekens. Het doel van deze campagne was na te gaan of de branddekens effectief voorzien zijn van de waarschuwing “ongeschikt voor
  3. Gids voor een betere naleving van de regelgeving over de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties Het doel van deze gids is om Belgische bedrijven een
  4. U heeft net een overeenkomst ondertekend. U heeft in principe de voorwaarden van deze overeenkomst "gelezen en goedgekeurd". U moet nu de voorwaarden respecteren. Maar weet u voor hoelang u zich verbonden
  5. ENOVER is een overleggroep die de samenwerking op het vlak van energie tussen de federale en gewestelijke regeringen versterkt en afgevaardigden samenbrengt van de vier energie-administraties en de vier
  6. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal van 2016 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het