Search results

  1. De FOD Economie stelt u editie 2022 voor van het jaarverslag over het platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen “Belmed”. Dat platform verstrekt informatie over
  2. Opdracht en activiteiten van het Fonds Fapetro Resultaten van de controles Financiële balans Besluit
  3. De Hoge Raad voor Normalisatie heeft als missie om aan de minister van Economie, op diens verzoek of op eigen initiatief, advies te verstrekken over alle aangelegenheden voor het beleid en de ontwikkeling
  4. Het activiteitenverslag van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) biedt het publiek een algemeen overzicht van de projecten en activiteiten die in 2022 werden uitgevoerd, geïllustreerd met
  5. Oprichting Samenstelling Doel Leden in 2022 Wettelijke aspecten De context in 2022 Activiteiten van de Nuclear Suppliers Group België Activiteiten in 2022 Vergaderingen Machtigingen Weigeringen
  6. Overeenkomstig artikel 10, §1 en §2 van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de