Search results

  1. De invoering van de wet betreffende de collectieve schuldenregeling beantwoordde aan een behoefte. Sinds de inwerkingtreding van de wet werden ruim 50.000 verzoekschriften inzake collectieve