Search results

  1. De FOD Economie heeft tot taak innovatie in dienst van een duurzame economie te stimuleren en heeft daarom onderzocht wat de voor- en nadelen van e-commerce zijn voor de duurzaamheid van uw onderneming. In
  2. Het hierna vermelde nationale plan werd in februari 2014 voorgesteld door de FOD Economie en daarna in het eerste trimester 2014 ter raadpleging voorgelegd. Het mag dus niet verward worden met het