Search results

  1. In 2021 was 46% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar digitaal kwetsbaar. Dit hoge cijfer geeft aan dat een groot deel van de bevolking niet voldoende en gemakkelijk toegang heeft tot essentiële diensten, wat
  2. Ondanks het feit dat toepassingen op basis van AI-technologieën steeds wijdverspreider worden en daarom door de bevolking in het dagelijks leven worden gebruikt, zijn de meesten zich hiervan waarschijnlijk
  3. De huidige studie werd uitgevoerd in de loop van de eerste twee kwartalen van 2014 voor een analyse van de huidige status van de invoering van IPv6 in de openbare sector federale besturen, universiteiten
  4. Deze studie behandelt de volgende onderwerpen: de context, de oorsprong en de doelstellingen op verschillende beleidsniveaus, om een werkdefinitie van het beginsel “netwerkneutraliteit” (en van het begrip