Search results

  1. De rundveehouders werden, net zoals de melkvee- en de varkenshouders, de afgelopen jaren geconfronteerd met dalende opbrengstenprijzen, wat gevolgen kan hebben voor de rendabiliteit. In 2013 werd reeds een