Search results

  1. Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst zelf beschouwd worden. De standpunten in deze brochure