Search results

  1. De FOD Economie heeft als opdracht te zorgen voor een competitieve, evenwichtige en duurzame werking van de goederen- en dienstenmarkt. Een van zijn vier strategische krachtlijnen bestaat erin te streven