Search results

  1. Een substantieel deel van de gebruikers ervaart problemen met digitale dienstverlening. De keuze van kanalen hangt vooral af van de vraag, de aard van de dienst, de complexiteit, de gevoeligheid met
  2. De digitale transformatie van kleine bedrijven blijft een grote uitdaging, waardoor het thema digitale inclusie op de achtergrond blijft. Hoewel de COVID-19-crisis heeft geleid tot een zekere versnelling
  3. De FOD Economie wil, samen met alle economische actoren, bouwen aan de economie van morgen. Er werd een nota aan de preformateur opgesteld om de discussies op economische vlak te verrijken en te voeden. Op
  4. In 2023 vierde de Europese Unie 30 jaar interne markt, een van haar grootste successen. Dankzij de interne markt is het dagelijkse leven van burgers en bedrijven gemakkelijker geworden en zijn banen en
  5. Deze studie, gepubliceerd door de FOD Economie, analyseert de concurrentie tussen online platformen die actief zijn op de Belgische markt, de mededingingsbeperkende en oneerlijke praktijken waarvan zij de
  6. De FOD Economie stelt u editie 2023 voor van het jaarverslag Belmed, het platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen. Dit platform verstrekt informatie over alternatieve