Search results

  1. Overzicht controleresultaten België In het kader van de Europese campagne Joint Action 2014 Fireworks II heeft de FOD Economie op de Belgische markt stalen genomen van vuurwerk om ze te controleren. Het
  2. Deze Europese campagne kadert in de Joint Action 2015 gecoördineerd door Prosafe. De cam-pagne startte in juni 2016 en loopt nog tot juni 2018. Achttien lidstaten nemen deel aan deze controlecampagne
  3. U leest nu het tweede jaarverslag van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid (E6). 2016 was het jaar waarin de controlediensten de felbegeerde accreditatie ISO/IEC 17020:2012 bekomen hebben. Samen
  4. Onder supervisie van de Brexit High Level Group wordt regelmatig een update verspreid over de ontwikkelingen in de brexit-onderhandelingen. Deze update, afgesloten op 8 september 2017, bevat vier delen
  5. Het doel van deze campagne was na te gaan of de op de markt aangeboden speelgoedartikelen die magneten bevatten, voldoen aan de veiligheidsvereisten van het koninklijk besluit (KB) van 19.01.2011
  6. De dienst Metrologie van de FOD Economie is geaccrediteerd volgens de norm 17025 voor de dimensionele meting van sferische en onsamendrukbare nanodeeltjes kleiner dan 200 nm, en dit met een onzekerheid van