Word een maatschappelijk geëngageerd ondernemer!

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Table of Contents

  Sociaal ondernemerschap is in volle expansie en zorgt voor tewerkstelling. Maar volgens de sociale ondernemers zelf is het nog steeds onvoldoende bekend, ondanks de voordelen voor een duurzamere en inclusievere economie. Deze ondernemers gaan heel wat verder dan het klassieke “maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zij willen de wereld veranderen.

  In dit artikel wordt een overzicht van de positieve economie in België gegeven, worden enkele tips gegeven voor nieuwe ondernemers die deze weg willen inslaan, en wordt getracht op volgende vragen een antwoord te geven:

  • Wat zijn de belangrijkste netwerken voor sociale ondernemers?
  • Wat vinden de ondernemers ervan?
  • Wie zijn zij, en wat doen zij om de wereld te veranderen?

  Het doel van dit artikel is niet de geschiedenis van het maatschappelijk verantwoord ondernemen in België te schetsen, en het wil ook geen inventaris zijn van alle maatschappelijk geengageerde ondernemers die momenteel in België actief zijn. Het is veeleer bedoeld als een synthese van de ervaringen die uitgewisseld werden tijdens een netwerking die op 20 december 2013 werd georganiseerd door de FOD Economie.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018