""

Women in Digital – Verslag 2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

    Deze eerste editie van het jaarverslag (2022) gaat over de follow-up van de nationale en sectoroverschrijdende strategie “Women in Digital 2021-2026” voor het jaar 2021.

    Ze geeft een overzicht weer van de huidige situatie, de vooruitgang die is geboekt bij het verwezenlijken van de doelstellingen en een samenvatting van de verschillende initiatieven die sinds de goedkeuring van de strategie in 2021 zijn genomen.

    Laatst bijgewerkt
    13 januari 2023